Speed vijak za drvo

Speed vijak za drvo
Speed-vijak posebno je razvijen za drvo, odnosno konstruktivnu drvenu gradnju. Zbog inovativnog dizajna, specijalne površine, Europskog tehničkog odobrenja 02/0276 dozvole građevinskog nadzora, ispunjava uslove potrebne za moderne i tradicionalne drvene građevinske konstrukcije. Glavno područje primjene je strukturna građa, kao npr. spajanje drvenih dijelova, gradnja montažnih kuća ili stepeništa.

Forme glave:
- Tanjurasta glava - s visokom vlačnom silom, tj. stepenom optrećenja
- Upuštena glava - s izraženim rebrima ispod glave za glodanje


Inovativna površinska zaštita EFP (Environmental Friendly Painting):
Kombinacija tehnologije i svijesti o zaštiti okoliša osiguravaju gotovo nenadmašnu površinu koja je 100% u skladu sa RoHS - ograničenja korištenja opasnih tvari (eng. Restriction of Hazardous Substance).
- visoka otpornost na koroziju (do 250 h u testu s raspršivanjem soli)
- visoka površinska čvrstoća
- visoki površinski sjaj
- izvrsne ekološke karakteristike (bez kroma III i kroma VI)


Izražena glodala na tijelu vijka:
- smanjuju okretni moment i tako osiguravaju lagano zavrtanje


Vijak za drvo visokih performansi:
- smanjuje vrijeme uvrtanja i time povećava učinkovitost


Posebna geometrija vrha:
- brže prihvatanje za drvo zbog vrha u formi vadičepa
- smanjenje efekta cijepanja zbog utora na vrhu
- ekonomičnije korištenje kroz redukciju okretnog momenta zavrtanja
- nije potrebno predbušenje

04. Mart 2015 | as | Facebook | Twitter