SIMONSWERK TECTUS Energy spojnice

SIMONSWERK TECTUS Energy spojnice
Firma SIMONSWERK sa sistemom skrivenih spojnica TECTUS za visokokvalitetna vrata nudi široku liniju proizvoda u mnogo varijanti. Varijanta TECTUS Energy sa integriranim prenosom energije omogućava upotrebu elektronskih komponenti iz područja sigurnosti i komfora i to bez vidljivih kablova. Novitet u asortimanu je spojnica TECTUS TE 680 3D FD Energy za tehniku skrivenih spojnica na ulaznim drvenim vratima sa falcom.

Zbog sve veće potražnje za elektronskim komponentama koje nude sigurnost i komfor na vratima, specijalist u području spojnica za vrata sada ima u ponudi i model skrivene spojnice za vanjska drvena vrata sa falcom sa nevidljivim prijenosom energije.

Ugradnjom ovih spojnica ni na koji način se ne utječe na geometriju krila i dovratnika, optimalno brtvljenje omogućeno je zbog prelaska brtve bez prekida u području spojnica, dok skriveni kabal integriran u kućište spojnice osigurava kontinuirani prenos struje. Kablovi i specijalni adapteri omogućavaju primjenu na svim uobičajenim motornim bravama kao i na bravama i okovima prisutnim na tržištu.

U tehničke prednosti ubraja se i jednostavna 3D tehnika podešavanja. Ona omogućava kontinuirano podešavanje od po +/- 3,0 mm na stranu i po visini kao i promjenu pritiska na brtvu od +/- 1,0 mm. Podešavanje po visini spriječava padanje vrata i monteru omogućava jednostavno, brzo i efektivno podešavanje.

Kut otvaranja od 180 stupnjeva, tehnika kliznih ležaja bez potrebe za održavanjem i visoke nosivosti do 160 kg također se ubrajaju u tehničke prednosti.

15. Mart 2018 | as | Facebook | Twitter