SCH sa Certifikatom bonitetne pouzdanosti

SCH sa Certifikatom bonitetne pouzdanosti
SCH je nosioc Certifikata bonitetne pouzdanosti, dokumenta koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara za koje je moguće procijeniti visok stepen vjerovatnoće da se radi o finansijski pouzdanom partneru.

Prema stručnom mišljenju i analizi izdavaoca certifikata LRC d.o.o., nosilac certifikata bonitetne pouzdanosti je sa stanovišta raspoloživih sredstava i finansijske situacije kao i trenutnih poslovnih aktivnosti pouzdan privredni subjekt, za koji postojeći i budući poslovni partneri mogu s velikim stepenom pouzdanosti pretpostaviti da u budućem kratkoročnom vremenskom periodu od najmanje jedne godine ne bi trebao biti podložan značajnijim finansijskim problemima ili poteškoćama koje mogu izazvati poduzimanje mjera koje u značajnoj mjeri mogu utjecati na poslovanje predmetnog subjekta.

Certifikat boniteta potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje iznad prosjeka i da se nosilac Certifikata boniteta nalazi među 12,9% najpouzdanijih kompanija u Bosni i Hercegovini.

Koji se kriteriji uzimaju za dodjelu certifikata?

Pravno lice, da bi bilo kvalificirano za nosioca Certifikata bonitetne pouzdanosti, mora ispunjavati sve od postavljenih uvjeta:

• Pravno lice mora biti subjekt registriran u Bosni i Hercegovini i ne smije biti u procesu stečaja ili likvidacije;
• Pravno lice mora biti subjekt koji je predao finansijske izvještaje nadležnoj agenciji za posljednje dvije godine;
• U toku posljednje izvještajne godine pravno lice mora ostvariti prihode od najmanje 100.000,00 KM
• U posljednjoj izvještajnoj godini pravno lice ne smije imati prikazan gubitak iznad visine kapitala;
• Pravno lice posljednje dvije izvještajne godine posluje uz ostvarenu dobit;
• U momentu izdavanja certifikata pravno lice nije imalo blokiranih bankovnih računa u periodu od jedne godine, čak ni za period od jednog dana;
• U skladu s metodologijom ocjenjivanja finansijskog statusa u okviru Business Intelligence System-a pravno lice imalo je najnižu ocjenu 4 ili 5;
• Pravno lice sa ocjenom boniteta 4 mora imati povećanje prihoda i broja uposlenih;
• Za pravno lice sa ocjenom boniteta 4, tekuće obaveze ne smiju iznositi više od 50% ostvarenih prihoda za posljednju izvještajnu godinu;

LRC

11. April 2017 | as | Facebook | Twitter