Schachermayer u projektu Brzorastuće kompanije

Schachermayer u projektu Brzorastuće kompanije
Projekt ‘Brzorastuće kompanije u Bosni i Hercegovini i regiji’ kroz kampanju promovira rad kompanija koje su u tri uzastopne godine povećale rezultate poslovanja. Parametri koji su pokazatelji brzog rasta koriste se u Europi i svijetu, a LRC ih je prilagodio tržištu BiH i regije. U metodologiji je uključena i LRC BIS bonitetna ocjena kompanija čime su kriteriji praktično pooštreni. Pri rangiranju brzorastućih kompanija kao i pored navedenih kriterija korištena je i složena godišnja stopa rasta (CAGR) – 2014-2016. godine

SCHACHERMAYER BRZORASTUĆA KOMPANIJA
Digitalnom markicom se ističe uspjeh u poslovanju, a dodjeljuje se za kategorije u djelatonsti i generalno po visini složene godišnje stope rasta (CAGR).

Kriteriji za rangiranje

• Rangiraju se kompanije koje su predale završne finansijske izvještaje u posljednje tri godine
• Kompanije sa rastom prihoda u posljednje tri godine
• Rangiraju se kompanije po rastu uposlenih u posljednje tri godine
• Pozitivna dobit kompanije u posljednje dvije izvještajne godine
• Bez blokada transakcijskih računa na dan rangiranja
• Bonitetna ocjena 3, 4 ili 5
• Prihod 2016. god. preko 300.000 KM

Metodologija

Podatke za rangiranja brzorastućih kompanija, kao i podršku projektu, pružit će kompanija LRC BIS. Parametri koji će biti primjenjivani su u skladu sa onima koji se koriste u Evropi i svijetu, a prilagođeni su specifičnostima tržišta BiH i regije. Također, u metodologiju je uključena i LRC BIS bonitetna ocjena kompanija čime su kriteriji praktično pooštreni. Pri rangiranju brzorastućih kompanija, pored kriterija, korištena je i „Složena godišnja stopa rasta“ (Compound Annual Growth Rate – CAGR) za period 2014-2016. godina.

Poslovne novine su uradile sveobuhvatnu analizu brzorastućih kompanija u BiH i regiji na osnovu pokazatelja iz LRC BIS baze poslovnih informacija te regionalnih bonitetnih agencija.

Više informacija na portalu poslovnenovine.ba

23. Mart 2018 | as | Facebook | Twitter