BLUM: Inovativni partner za usluge

BLUM: Inovativni partner za usluge
Od planiranja i naručivanja preko proizvodnje do montaže - naš iskusni dobavljač BLUM, podržava korake u procesu obrade inovativnim uslugama i pomoćnim sredstvima za obradu. Novost predstavlja konfigurator korpusa za planiranje korpusa kao i Easystick za kompjutersko određivanje pozicija za pričvršćivanje BLUM-ovih okova.

Pojmovi kao što su Industrija 4.0, digitalizacija, umrežena proizvodnja i slično, sve više ulaze i u svijet industrije namještaja kao i u prodaju i radionice. Međutim, oni mogu raditi samo ako su u pozadini potpuno dostupni podaci bez pogrešaka. To se uglavnom odnosi na mrežne strojeve, elektroniku i podatke. BLUM nudi svoje usluge koje optimiziraju ove procese.


Konfigurator korpusa
Efikasno i ugodno planiranje namještaja

Novi konfigurator korpusa iz BLUM-a olakšava planiranje korpusa. Sve informacije potrebne za proizvodnju, kao što su drveni dijelovi i položaji za bušenje, mogu se stoga automatski odrediti. Jednim pritiskom na dugme, informacije postaju crtež i CAD podaci. Ostale funkcije uključuju user-friendly korisničko sučelje i živopisnu 3D vizualizaciju. BLUM konfigurator će odabrati odgovarajući okov. S integriranim planiranjem mogu se izbjeći pogreške pri planiranju, a testovi utjecaja više nisu potrebni. Završene konfiguracije se mogu spremiti i lako prenijeti direktno u Schachermayer sistem za naručivanje. Veoma praktično: Pohranjene konfiguracije se uvijek mogu dalje primijeniti, promijeniti i kopirati.


Easystick
Efikasna i precizna obrada

Kod kompleksnih okova, precizna obrada igra ključnu ulogu. Ovdje BLUM nudi dodatnu podršku: Easystick za Minipresu se sastoji od graničnika sa automatskim zaustavljanjem i jednog kompjutera. Određivanje mjesta za bušenje i postavljanje mašina za bušenje i mašina za okov je pojednostavljeno. Pozicije za bušenje se mogu direktno prenijeti na mašinu. Korisnik također može planirati komad namještaja u konfiguratoru korpusa, a zatim jednostavno prenijeti podatke na Easystick. Kompjuterski upravljani graničnici tada automatski prelaze u ispravan položaj. Easystick se može naknadno ugraditi na postojeći MINIPRESS od 2005. nadalje.

01. Juli 2019 | as | Facebook | Twitter