Schachermayer Bosna i Hercegovina - Sarajevo

Schachermayer d.o.o.
Džemala Bijedića 156
BiH-71000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 / 775 338, 339
Faks:+387 (0)33 / 775 330

e-pošta: info@schachermayer.ba

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 16:30
Subota: 8:00 - 14:00