Schachermayer Osijek

Schachermayer Osijek
Ulica Sv. Leopolda Bogdana Mandića 111 g
31000  Osijek
Hrvatska

+385 31 297 864
+385 31 297 864
osijek@schachermayer.hr
www.schachermayer.hr

Ponedjeljak:
8:00 - 16:00
Utorak:
8:00 - 16:00
Srijeda:
8:00 - 16:00
Četvrtak:
8:00 - 16:00
Petak:
8:00 - 16:00
Subota:
8:00 - 13:00