Zaštita podataka

Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Ova obrada podataka firme Schachermayer d.o.o. provodi se od strane odgovorne službe:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
FN 78652s, Landesgericht Linz
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz

Odgovorno lice u vrijeme uzimanja podataka je:

Direktor Mag. Gerd Schachermayer

Odgovorna služba
U vezi svih pitanja koja su u vezi sa zaštitom podataka ili za ulaganje prigovora na uzimanje, obradu i korištenje Vaših podataka od strane firme Schachermayer, Vaše prigovore možete slati putem e-mail-a ili pisma adresiranog na:
 

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.iliSchachermayer d.o.o.

Datenschutzkoordinator

Schachermayerstraße 2, 4020 LinzDžemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

datenschutz@schachermayer.com

info@schachermayer.ba

1. Općenito

Sigurnost i povjerljivo ophođenje sa Vašim podacima je za Schachermayer GmbH ozbiljno i važno pitanje i stoga se koriste isključivo najmoderniji sigurnosni standardi. Sa podacima koji su nam povjereni, kao i sa podacima koje smo mi uzeli, ophodimo se strogo povjerljivo i koristimo ih odgovorno. Stoga Vas informišemo o mjerodavnim odredbama o zaštiti podataka (DSGVO – Uredbe o zaštiti podataka, Zakona o usklađivanju zaštite podataka iz 2018 god., Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH).

2. Uzimanje i obrada ličnih podataka

Vaši lični podaci i eventualno dokumenti ili fotografije koje ste skinuli prikupljaju se i obrađuju od strane Schachermayer GmbH u svrhu obrade i prosljeđivanja podataka u okviru poslovnog odnosa sa Vama kao partnerom (kupac, dobavljač), uključujući elektronski urađene i arhivisane dokumente (kao npr. prepiske).
S tim u vezi obrađuju se sljedeći lični podaci:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Kontakt podaci (adresa, e-mail adresa, broj telefona)
 • Podaci o narudžbama i isporukama
 • Podaci o plaćanju

Pri svakom pristupu na našu internet-ponudu, pristupni podaci se prosljeđuju odgovarajućem internet-pretraživaču i pri tome se pohranjuju u protokolnim folderima tzv. Server-Log-fajlovima.
Radi se o sljedećim podacima:

 • IP-Adresa pristupajućeg računara
 • Raspoznavanje korisnika platforme
 • Naziv otvorene stranice
 • Datum i satnica otvaranja stranice
 • URL-porijeklo, sa kojeg je korisnik došao na otvorenu stranicu
 • • Identifikacioni broj sesije

3. Svrha uzimanja podataka

Glavna svrha uzimanja podataka od strane firme Schachermayer jeste, da Vam omogući sigurno, efikasno i lično korištenje usluge. Lični podaci se koriste u sljedeće svrhe:

 • Pravilno popunjavanje ugovora, provođenje narudžbe
 • Prilagodba, mjerenje i poboljšanje naše usluge
 • Ponuda naših proizvoda i uslužnih djelatnosti

Ovo su, jednim dijelom, podaci su koje ste vi unijeli, ili koje smo mi, u slučaju potrebe, uzeli iz javno dostupnih registara.

Svi uzeti podaci u vezi sa pravilnim ispunjenjem ugovora oslanjaju se na član 6 (1) b Uredbe o zaštiti podataka (DSGVO). Za slanje promotivnog materijala i informacija itd. potrebna je Vaša dozvola, a s tim u vezi obrada Vaših podataka se oslanja na član 6 (1) Uredbe o zaštiti podataka.

Schachermayer se obavezuje na tretiranje Vaših podataka po osnovama zaštite podataka shodno primjenjivim zakonima.

4. Prosljeđivanje podataka, transfer podataka u treće zemlje

Schachermayer ne prosljeđuje lične podatke trećim licima, osim u slučajevima kada je ta osoba isključivo dala pristanak na takvu radnju ili ako od strane firme Schachermayer postoji zakonska dužnost za predaju podataka ili ako je prijenos podataka vanjskim pružateljima usluga nužan radi izvršavanja ugovora, obradu narudžbi ili isporuku roba.

Podaci se isključivo prosljeđuju sljedećim poduzećima, tj. ustanovama shodno pomenutim zakonskim osnovama, a u vezi navedenih razloga:

 • unutar koncerna: obrada podataka se – za sve firme koje pripadaju koncernu – centralno vodi u glavnom sjedištu koncerna
 • za memorisanje podataka mi koristimo takozvana „Cloud-rješenja“. Pri tome se ne može isključiti mogućnost da davatelj usluge Clouda podatke memoriše u trećim zemljama. Mi za memorisanje podataka uzimamo samo one Cloud-davatelje usluga, koje mogu dokazati da se drže svih uslova i koji posjeduju certifikat, kao što je npr. EU-US Privacy Shield.

5. Kolačići i plugin

Schachermayer upotrebljava tzv. kolačiće da bi mogli individualno kreirati i optimizirati online-iskustvo i online-vrijeme. Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjem pristupu na odgovarajući server ili informacije o tome kojim se ponudama pristupilo.
Kolačići se ne upotrebljavaju za izvršavanje programa niti instaliranje virusa na korisnikov računar. Glavna namjena kolačića je da se ponuda prilagodi korisniku i da se korištenje usluge učini što udobnijim.

Schachermayer upotrebljava trenutačno samo „kolačiće o sesiji“ koji se ne memorišu na hard disku korisnika i koji se pri napuštanju preglednika brišu. Kolačići o sesiji se pri tome koriste za autentificirani login i za Load-Balancing (izjednačavanje opterećenja sistema).
Vi u svakom trenutku imate mogućnost da odbijete postavljanje kolačića. Po pravilu se to vrši kroz odabir odgovarajuće opcije u postavkama preglednika ili putem dodatnih programa. Pojedinosti se mogu pročitati u funkciji „pomoć“ korištenog preglednika. Ako se odlučite da isključite kolačiće, to se može negativno odraziti na obim korištenja performansi i servisa.

Google Analytics

Naše web-stranice koriste Google Analytics, servis za analizu weba od strane Google Inc. („Google“). Google Analitics koristi tzv. „kolačiće“, tekstovne fajlove, koji se memorišu na Vašem kompjuteru i koji omogućavaju analizu Vašeg korištenja web-stranice. Informacije, koje se o korištenju ove web-stranice stvaraju putem kolačića (uključujući vaše IP-adrese) prenose se na Google-ov server u SAD-u i tamo memorišu. Google će ove informacije iskoristiti da bi analizirao Vaše korištenje ove web-stranice i da bi sastavio izvještaj aktivnosti na web-u za operatora te web-stranice, da bi i nadalje mogli da pružati usluge koji su vezane uz korištenje ove web-stranice i interneta.

Google će ove informacije eventuano prenijeti na treća lica, ako je to predviđeno zakonom ili ako treća lica ove podatke, po nalogu Google-a, obrađuju. Google ni u kom slučaju neće vašu IP-adresu povezati sa drugim podacima Google-a. Vi možete da spriječite instalaciju kolačića uz pomoć odgovarajućih podešavanja vašeg software-a u pregledniku; u tom slučaju dužni smo napomenuti da eventualno nećete moći koristiti sveobuhvatne funkcije ove web-stranice.

Kroz korištenje ove web-stranice izjavljujete da ste saglasni sa obradom podataka, koji su putem Google-a o Vama prikupljeni i to na predhodno objašnjen način i za navedenu svrhu.

Facebook i Twitter Social Plugins uz korištenje „2-klika-rješenja“

Na našim web-stranicama se koriste tzv. Plugin („Plugins“) socijalnih društvenih mreža Facebook i Google+ i mikroblogerskog-klijenta Twitter. Ove usluge nude firme Facebook Inc., Google Inc. i Twitter Inc. („ponuđači“). Faceebook vodi Facebook Inc., 1601 S. Carlifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Pregled Plugin-ova Facebook-a i izgled istih možete naći na:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter vodi Twitter Inc., 1355 Maket St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pregled Twitter tipki i njihov izgled ćete naći na:
https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Da bi povećali zaštitu Vaših podataka pri posjeti našim web-stranicama, plugin-ovi su pomoću tzv. „2-klika-riješenja“ integrisani u stranici. To integrisanje garantuje, da kod otvaranja stranice sa kojom smo mi povezani na webu i koja sadrži takve Plugin-ove, ne dolazi do uspostavljanja veze sa serverima Facebook-a, Google-a ili Twitter-a. Tek nakon što se Plugin-ovi aktiviraju i dobiju Vašu saglasnost za razmjenu podataka, Vaš preglednik uspostavlja direknu vezu sa serverima Facebook-a ili Twitter-a.

Sadržaj odgovarajućeg Plugin-a se tada od strane pripadajućeg davatelja usluga direktno prebacuje na Vaš preglednik, koji se onda intergriše u stranicu. Kroz integrisanje Plugin-ova davatelji usluga dobijaju informaciju, da je Vaš preglednik našao odgovarajuću stranicu našeg web-a, pa čak i onda, kada ne posjedujete profil kod odgovarajućeg davatelja usluga ili niste trenutačno prijavljeni na isti. Ova informacija (uklučujući vašu IP-adresu) se sa Vašeg preglednika direktno prebacuje na server odgovarajućeg davatelja usluga u SAD-u i tamo se memoriše.

Ako ste Vi prijavljeni na neku od socijalnih mreža, davatelj usluga može neposredno pripisati Vašem profilu na Facebook-u, tj. Google+ posjetu našim web-stranicama. Ako interaktujete sa plugin-ovima, npr. pritisnete li „sviđa mi se“ – ili „Twitter“ tipku, tada se odgovarajuća informacija isto tako direktno prebacuje na server davatelja usluge i tamo se memoriše. Informacije se sem toga objavljuju i na socijalnim društvenim mrežama, tj. na Vašem Twitter korisničkom računu i tamo su dostupne i Vašim kontaktima.

Svrha i obim uzimanja podataka i daljna obrada i korištenje podataka od strane davatelja usluge, kao i Vaša prava u svemu tome i mogućnosti podešavanja radi zaštite Vaše privatnosti pročitajte iz informacije o zaštiti podataka od strane davatelja usluge.
Informacija o zaštiti podataka Facebook-a: http://www.facebook.com/policy.php
Informacija o zaštiti podataka Twitter-a: https://twitter.com/privacy

Ako ne želite da Facebook ili Twitter sakupljene podatke s naše web-stranice neposredno poveže sa Vašim profilom kod odgovarajućeg davatelja usluge, morate se prije aktiviranja Plugin-ova odjaviti kod odgovarajućeg davatelja usluga.

6. Pohranjivanje, pristup i sigurnost podataka

Vaši podaci se do završetka poslovne saradnje, tj. do isteka važećih garantnih rokova, rokova zastare i zakonskih rokova za pohranu podataka, memorišu. Kao i do završetka svih sporova, kod kojih bi podaci mogli služiti kao dokazi.

Pristup obrađenim podacima imaju saradnici firme Schachermayer, koji su zaduženi za iste.

Podaci se zaštićuju putem kontole pristupa, prilaza, unosa, prosljeđivanja, kontrole naloga, raspoloživosti i kontrole raskida. Zaštitne mjere se kontinuirano dorađuju shodno tehnološkom napretku.

7. Vaša prava

Shodno mjerodavnim zakonskim odredbama stoje Vam na raspolaganju dole navedena prava i pravni lijekovi. Za ostvarivanje Vaših prava i u slučaju pitanja molimo da se obratite na
 

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.Schachermayer d.o.o.

Datenschutzkoordinator

Schachermayerstraße 2, 4020 LinzDžemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

datenschutz@schachermayer.cominfo@schachermayer.ba

 • Pravo na informisanje (Član 15 Odredbe o zaštiti podataka/ paragraf § 43f Zakona o prilagodbi zaštite podataka 2018/ član 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11, 89/11 ispr.)
  Vi imate pravo da zatražite informaciju o tome da li se lični podaci obrađuju, a ako je odgovor potvrdan, da saznate koji se to lični podaci o Vama obrađuju. Isto tako imate pravo da budete informisani o svrhi obrade podataka i njenog zakonskog uporišta, o katergoriji ličnih podataka, prenosu podataka ka trećim licima, kao i periodu memorisanja podataka.
   
 • Pravo na ispravljanje i brisanje
  Vi imate pravo da zatražite hitno ispravljanje neispravnih ličnih podataka - uz uvažavanje svrhe obrade podataka - upotpunavanje nepotpunih podataka, kao i brisanje Vaših podataka.
   
 • Pravo na ograničenje obrade
  Vi imate pravo na ograničavanje obrade svih prikupljenih ličnih podataka. Ti se podaci, nakon zahtjeva za ograničavanjem, obrađuju samo sa individualnom dozvolom, tj. do provođenja i izvršavanja pravnih zahtjeva.
   
 • Prenos podataka (Član 20 Odredbe o zaštiti podataka)
  Vi imate pravo da zahtjevate neograničen i nesmetan prenos ličnih podataka trećem licu.
   
 • Pravo na prigovor (Član 21, stav 1 Odredbe o zaštiti podataka / član 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka Službeni glasnik BiH br. 49/06, 76/11, 89/11 ispr.)
  Vi imate pravo, iz razloga koji su proizašli iz Vaše posebne situacije, da u svakom trenutku uložite prigovor o obradi Vaših ličnih podataka, a koji su ili
  • potrebni za provedbu nekog zadatka, koji je od javnog interesa ili je rezultat javnog nasilja a koji je prenešen odgovornom licu, ili
  • koji su potrebni za očuvanje osnovanih interesa odgovorne osobe ili trećeg lica, ako ne prevagnu interesi ili osnovna prava ili osnovne slobode dotične osobe, koja zahtijeva zaštitu ličnih podataka.
  Odgovorna osoba u tom slučaju ne smije više obrađivati lične podatke, osim ako je u stanju da dokaže nužne osnovane razloge za obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode dotične osobe ili da obrada služi za ostvarivanje, provedbu ili odbranu pravnih zahtjeva.

Protiv obrade podataka koji ima za cilj neposrednu reklamu možete u svakom trenutku da uložite prigovor koji će važiti za ubuduće.
Ako poduzmete korake za provođenje gore navedenih prava, Schachermayer-Veleprodaja d.o.o. se mora odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon prijema Vašeg zahtjeva oglasiti u vezi sa zahtjevanom mjerom, tj. provesti postavljeni zahtjev.

Vaš kontakt partner:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.Schachermayer d.o.o.

Datenschutzkoordinator

Schachermayerstraße 2, 4020 LinzDžemala Bijedića 156, 71000 Sarajevo

datenschutz@schachermayer.cominfo@schachermayer.ba

8. Žalba organu za zaštitu podataka

Za zahtjeve i žalbe, koje se tiču povrede prava na informaciju, povrede prava na tajnost, na ispravljanje ili brisanje zadužena je Agencija za zaštitu podataka.
 

Schachermayer d.o.o.

 

 

Downloads