Sve Impuls

Decentan zatvarač za moderna vrata

© Geze

#IMPULS | Geze zatvarač za vrata TS 5000 Ecline pouzdano zatvara vrata, a svojim jednostavnim dizajnom se odlično uklapa u modernu arhitekturu.

Više od 80% snage koja se koristi za otvaranje vrata može se vratiti kao snaga zatvaranja. Optimiziranjem učinkovitosti, TS 5000 ECline s vodilicom može se postaviti na snagu zatvaranja jačine 5, čak i ako se poštuje gornja granica snage zatvaranja (prema DIN 18040). 

Snažno opadanje momenta otvaranja olakšava otvaranje vrata. S ovim zatvaračem vrata s vodilicom možete birati između laganog otvaranja ili – isključivanjem integrirane potpore za otvaranje – općenito snažnijih osobina kod zatvaranja. GEZE zatvarač za vrata TS 5000 ECline s vodilicom, se može postaviti na vrata širine do 1250 mm, bez dodatnih montažnih radova. 

TS 5000 Ecline je idealno rješenje za gradnju bez barijera, koje omogućuje visok nivo udobnosti s podrškom otvaranja integriranim u vodilicu. 
Zatvarač se može kombinirati sa svim ostalim GEZE vodilicama (1-krilnim) pa i tako zadovoljava zahtjeve DIN 18040 EN5, pritom se izostavlja podrška otvaranja iz vodilice. Također je pogodan i za protupožarna/protudimna vrata.

WEB KATALOG: Više informacija 

( )