Sve Impuls

Dinamika pod kontrolom

Graničnik otvaranja vrata Porti za drvena vrata © Athmer

#IMPULS | Tamo gdje se dinamično kreće kroz stan i često otvaraju vrata snažnim zamahom, dosad su podni odbojnici vrata većinom sprječavali lupanje o zid ili namještaj. Graničnik otvaranja vrata Porti iz firme Athmer, međutim, zaustavlja i usporava vrata na bilo koju željenu poziciju i tako učinkovito štiti od opasnosti i oštećenja izazvanih lupanjem vratima. Ova inovacija je odlična za primjenu kod drvenih, odnosno staklenih vrata sa drvenim ili metalnim okvirom.

Sa Porti graničnikom otvaranja, klasični odbojnici za vrata pripadaju prošlosti. Potencijalne opasnosti od spoticanja kao i smetnje prilikom čišćenja više ne postoje. Funkcionalni graničnici otvaranja su posebno prikladni za prostorije s podnim grijanjem. Ugao otvaranja je individualno podesiv do 120 stepeni. 

Područje primjene

Graničnici otvaranja su pogodni za upotrebu u hotelima, javnim institucijama, bankama, ordinacijama kao i u privatnim objektima i sprječavaju neželjena lupanja vratima i razna moguća oštećenja. Porti nudi sigurno rješenje sa visokim zahtjevima u pogledu dizajna, higijene i pristupačnosti. 

Prednosti

  • štiti od lupanja vratima
  • prilagodljivo prigušivanje
  • ušteda prostora, orijentiran na dizajn
  • jednostavna montaža
  • naknadna ugradnja na metalne okvire
  • bez spoticanja ili udaranja
  • posebno namijenjen za higijenski i optički zahtjevne prostore
  • odličan za podove sa podnim grijanjem, nije potrebno bušiti pod za odbojnik vrata. 

WEB KATALOG: Više informacija o proizvodima

( )