Sve Impuls

Drže sve na svom mjestu

Svijet vijaka uglavnom je nevidljiv, ali izuzetno bitan. © iStock/HAYKIRDI

#IMPULS | Vijci - male neupadljive komponente koje drže različite dijelove na okupu značajno su podcijenjeni. Vijci i matice su okosnica našeg visokotehnološkog svijeta, koji bi se bez njih inače raspao. Od električnih četkica za zube preko računara pa do spojnica, svijet vijaka je uglavnom nevidljiv, a opet neophodan.

Historija navoja je počela čak četiri vijeka prije Nove ere. Prema istraživanju, Arhimed je navodno koristio princip vijka u sistemu za podizanje vode. Prilikom proizvodnje vina, u prešama za grožđe, u primjeni je bila ista tehnika. Međutim, savremeni razvoj se dogodio tek u posljednjih 150 godina. Već u Prvom svjetskom ratu, nedostatak standarda u proizvodnji vijaka je uzrokovao ogromne probleme među državama koji su se još više povećali Saveznicima u Drugom svjetskom ratu. To je vodilo do razvoja metričkog ISO navoja koji se danas primjenjuje u svim industrijskim zemljama. 

Materijali

Materijal od kojeg se vijčana roba proizvodi, mijenjao se uporedo sa razvojem industrije sirovina. Tako se vijci nisu samo proizvodili od čelika, nego i od drugačijih, egzotičnijih materijala, koji su trebali zadovoljiti nove zahtjeve industrije. Posljednjih 20 godina donijelo je razvoj nikl legura, koje su primjenljive u posebnim uvjetima kao što su visoke temperature kod npr. motora, gdje čelik ne bi doveo do istih performansi. Aktuelna istraživanja se koncentrišu na razvoj vijaka od lakih metala poput aluminija, magnezija i titanija. Firme kao što je Nord-Lock ulažu mnogo vremena i novca u opsežna poboljšanja tehnologije vijaka i impresioniraju inovacijama kao što su sigurnosne elementi. Od predmontiranih sigurnosnih podloški od nehrđajućeg čelika ili zaštitom od cinka do matica za felge od čeličnog lima ili kombinirane vijke, kupci mogu svoj materijal prilagoditi specifičnoj primjeni.

WEB KATALOG: Pričvrsna tehnika

WEB KATALOG: Nord-Lock sigurnosne podloške

( )