Sve Impuls

Hawa Concepta III: postavlja nove standarde

Hawa Concepta III nudi dobro osmišljeno rješenje koje čini prelaz s otvorenog na zatvoreno neprimjetnim. © Hawa

#IMPULS | U svijetu u kojem se funkcionalnost i estetika moraju postići bez kompromisa, sistem Hawa Concepta III postavlja nove standarde. Zamislite vrata namještaja koja ne samo da se otvaraju, već se mogu i zakrenuti za 90 stepeni i elegantno uvući u korpus ili nišu. Jednostavnim dodirom ruke, skrivene radne površine ili skladišni prostori pojavljuju se i isto tako ponovno nestaju iza vrata.

Lagano otvaranje vrata u ravnini s površinom savršeno je jednostavno s Hawa Concepta III: bilo u kuhinji, praonici/sušionici rublja, kućnom uredu ili garderobi, sadržaj ormara može se, za samo par sekundi, koristiti i ponovno sakriti. S novim sistemom Hawa Concepta III, fronte izgledaju elegantno i u ravnini s ravnomjernim spojevima. Dodatni puristički izgled fronte osigurava mogućnost otvaranja ili zatvaranja bez ručki.

Ravnomjeran prelaz

Vrata se mogu zakrenuti za 90 stepeni i umetnuti bočno u korpus namještaja ili u zidne niše. Dovoljan je lagani dodir jedne ruke za otvaranje i zatvaranje ormara bez puno napora. Patentirani sistem usmjeren na budućnost osigurava dosljedan tok kretanja bez napora zahvaljujući svojoj sofisticiranoj radnoj mehanici. Tehnologija je testirana tokom 40.000 ciklusa. Ne zahtijeva održavanje, što odgovara prosječnom vijeku trajanja okretno-kliznih vrata od 25 godina. Zahvaljujući varijabilnim dimenzijama vrata sistem se može individualno prilagoditi vašim potrebama: moguća su rješenja za pola do pune visine prostorije ili razdvajanje prostora.

Prednosti

  • varijabilne dimenzije vrata: moguća rješenja za pola do pune visine prostorije ili razdvajanje prostora
  • jednostavna montaža zahvaljujući predmontaži
  • intuitivno podešavanje s lako dostupnim tačkama podešavanja
  • ergonomska podrška za ravnomjerno, glatko kretanje
  • otvaranje i zatvaranje uz minimalan napor – dovoljna je jedna ruka
  • fronte izgledaju elegantno i u ravnini s ravnomjernim spojevima
  • omogućuje konstrukcije sa i bez ručki za elegantnu frontu - nevidljiva tehnologija

Jednostavna montaža

Hawa Concepta III - jednostavno od instalacije do upotrebe. Montaža je gotovo jednako intuitivna kao i samo rukovanje, zahvaljujući predmontaži koja smanjuje potrebu za mukotrpnim sastavljanjem uz upotrebu alata. Svako postavljanje se može napraviti brzo i bez napora pomoću lako dostupnih tačaka za podešavanje. Zahvaljujući razvoju u koji su bili uključeni korisnici, dizajneri interijera, planeri i prerađivači, novi sistem je posebno jednostavan i praktičan. Hawa Concepta III nudi dobro osmišljeno rješenje koje čini prelaz s otvorenog na zatvoreno neprimjetnim, a radne površine i cijele kuhinje mogu se na elegantan način sakriti iza prednje fronte. Po želji, može i bez ručki!

WEB KATALOG: Hawa Concepta III

 

( )