Sve Impuls

Jedan ključ za sva vrata

© Iseo

#IMPULS | Zgrada sa mnogo ulaza zahtijeva pravilnu organizaciju različitih ključeva za svaki ulaz. Posebno u velikim zgradama često postoji potreba za pojednostavljenjem pristupnog sistema. Kako se povećava broj vrata i ljudi koji ulaze i izlaze, preporučuje se uvođenje sistema, posebno u složenim strukturama poput škola, hotela, bolnica, firmi, itd. ISEO sistemi omogućuju pristup različitim prostorijama sa samo jednim ključem: ulazna vrata, garaža, podrum, itd.

Cilindri i ključevi mogu biti organizirani tako da samo vlasnici određenih ključeva s različitim ovlaštenjima za pristup mogu otvoriti odgovarajuća vrata. Na ovaj način se osiguravaju područja s ograničenim pristupom i povećava sigurnost i zaštita.

 

Sistem zaključavanja je sistem koji se sastoji od više cilindara, pri čemu su pojedinačni cilindri međusobno funkcionalno povezani. Sami odlučujete koji ključ može otvoriti koji cilindar, a širina sistema nema ograničenja. Bez obzira da li se radi o 3 cilindra u jednoj porodičnoj kući ili 100 cilindara u zgradi ili firmi, gotovo sve je moguće. 

Sistemi centralnog ključa

Najjednostavniji sistem je onaj u kojem svi cilindri imaju isto zaključavanje i otvara ih jedan ključ. 

Sistemi glavnog ključa

Kod  sistema glavnog ključa (GK) svaki cilindar ima svoj vlastiti ključ koji otvara samo taj cilindar, dok  glavni ključ otvara sve cilindre. 

Sistemi generalnog glavnog ključa

Kompleksni sistemi kod kojih svaki cilindar ima vlastiti ključ. Cilindri su grupirani u više grupa, a jednu grupu otvara glavni ključ. Sve cilindre otvara generalni ili master ključ.

Fleksibilnost ISEO cilindara savršeno udovoljava zahtjevima sigurnosti i hijerarhijskim razinama pristupa. Za vlastito rješenje zatražite ponudu u firmi Schachermayer d.o.o.

Porodične kuće

Pomoću jednog jedinstvenog ključa možete otvoriti ulazna vrata, kotlovnicu, podrum…Svi cilindri imaju istu kombinaciju.

Stambene zgrade

Pomoću jednog jedinstvenog ključa možete otvoriti vrata svog stana, ulazna vrata u zgradu, podrum, smetljarnik…ali ne možete otvoriti ulazna vrata nekog drugog stana.

Firme ili javne zgrade

Svaka kancelarija ima svoj cilindar, odnosno vlastiti ključ. Ključ odgovorne osobe jednog odjela može otvoriti više kancelarija tog odjela, dok npr. direktor ima ključ koji može otvoriti svaku kancelariju, odnosno svaki cilindar.

WEB KATALOG: VIše informacija o ISEO R6 cilindrima

( )