Sve Impuls

Modularni sistem okova

© FSB

#IMPULS | U modernim zgradama često je velik izazov uvesti velik broj različitih okova za vrata i prozore. Nova FSB-adapter tehnika omogućava veliku fleksibilnost za ugradnju garnitura kvaka ili pojedinačnih dijelova.

Srž rješenja je konfiguracija zasnovana na modularnom sistemu. Od narudžbe do montaže, kupci profitiraju zahvaljujući mogućnosti kombinovanja komponenti. Moguće je konfigurisati kompletne garniture ili nabaviti pojedinačne dijelove kako bi sami sastavili okov prema vlastitim zahtjevima. To vrijedi i za različite rezervne dijelove koji se mogu fleksibilno zamijeniti. 

Mnoge mogućnosti

Sa 120 FSB pojedinačnih komponenata, koji su dostupni u Schachermayeru, moguće je realizirati 460 kombinacija. FSB ASL garniture sa okruglim rozetama, FSB AGL garniture za objekte i protupožarne kvake prema Ö-Norm B3859 i DIN 18273, ravne ručke na vratima, kvake na prozorima. 

Funkcija i stil

Okov je u ponudi u tri izvedbe: aluminij prirodne boje, aluminij crno eloksirani i nehrđajući čelik mat. FSB-adapter tehnika osigurava montažu za kratko vrijeme: Adapter rozeta se montira bez pokrivne rozete i ne mora se pričvrstiti vijcima za kvaku. Rozeta se može zamijeniti u bilo kojem trenutku gradnje jer nije čvrsto vezana za podkonstrukciju. Prijenosom vlačnih i tlačnih sila na cijelu površinu podkonstrukcije rasterećuje se brava i kompletan okov. Na taj način je produžen životni vijek komponenata što predstavlja dodatnu uštedu troškova.

WEB KATALOG: Više informacija o proizvodima

( )