Sve Impuls

Kvalitetan prozorski okov

© Maco

#IMPULS | Današnji stambeni objekti prate trend koji karakterišu čiste linije i odsustvo suvišnih elemenata. Ravni dizajn, prikriveni okov, tanji okviri i aspekti „automatizacije doma“ moraju biti uzeti u obzir kako bi se ti trendovi prenijeli i na industriju prozora. Otpornost na provale se ne smije zanemariti kao jedan od osnovnih zahtjeva. U skladu s tim, MACO dosljedno usmjerava razvoj svojih proizvoda.

Skrivena snaga: ugradnja u ravnini do 150 kg težine krila, optimalno zatvorena toplinska izolacija, otporna na provale do RC 2 i bezvremenska ljepota. Uz ove impresivne karakteristike, potpuno skrivena MULTI POWER kutna spojnica iz MULTI-MATIC sistema okova govori sama za sebe. 

MULTI POWER

Potpuno skrivena kutna spojnica predstavlja tehnologiju spojnica za novu generaciju okretno-nagibnih prozora. S otpornošću na provale prema PAS24-2012 i optimalno zabrtvljenom toplinskom izolacijom, MULTI POWER može podnijeti krila težine do 130 kg na prozorima i do 150 kg teška krila vrata na drvenim i PVC elementima.
Primjenjujući MULTI POWER na pragovima, kutna spojnica kombinira zahtjeve spoja sa podom bez prepreka u skladu sa DIN 18040 ili ÖN B 1600 sa stilskim prednostima nevidljivog okova.

WEB KATALOG: Više informacija o proizvodima

( )