Sve Impuls

Nove oznake energetske učinkovitosti

Energetske naljepnice su dobile novi izgled

#IMPULS | Od 1. marta 2021. godine u svim članicama Europske unije se uvode nove i poboljšane energetske oznake (naljepnice) za kućanske uređaje. Energetska oznaka je, od uvođenja na tržište 1994. godine, jedna od najuspješnijih inicijativa EU-a za potrošače i pomaže u odabiru energetski učinkovitih proizvoda, ali i daje važan doprinos postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a.

Šta je novo?

U posljednjih 25 godina energetska oznaka je postigla velik uspjeh u pomaganju potrošačima u usporedbi i odabiru pravih proizvoda. Međutim, danas je većina proizvoda na tržištu u prva tri energetska razreda jer su uređaji postali energetski sve učinkovitiji. Stoga je najvažnija promjena revidirani sistem ocjenjivanja, koji će se kretati od A do G. 

Više neće biti dodataka za plus (npr. A+++), što će oznaku učiniti jednostavnijom i lakšom za razumijevanje. Na primjer, uređaj koji sada ima klasifikaciju A+++ sada bi mogao dobiti ocjenu B prema novoj ljestvici energetske učinkovitosti. No, to ne znači da je uređaj odjednom manje energetski učinkovit, već samo da je proizvod ocijenjen na novoj ljestvici. To potrošačima olakšava odabir uređaja koji im najbolje odgovara i motivira proizvođače da postanu bolji.

Ostala važna poboljšanja uključuju: QR kod koji će dovesti do dodatnih i detaljnih informacija o proizvodu, dizajn cijele naljepnice i izmijenjene, intuitivnije piktograme.

Za koje sve uređaje se uvodi nova oznaka?

Nova oznaka se uvodi za hladnjake, zamrzivače, perilice rublja i posuđa, kombinirane perilice i sušilice rublja, televizore i elektroničke zaslone. Uz to, od 1. septembra 2021. nove oznake vrijedit će i za izvore svjetlosti, dok će sve ostale skupine proizvoda dobiti novu energetsku oznaku najkasnije do 2030. godine.

 

 

( )