Sve Impuls

Svijet vijaka

#IMPULS | Mnogo različitih tipova vijaka često vode do zabune prilikom njihove primjene. Svaki tip vijka je specifično namijenjen za jedan određen način primjene. Nažalost, oznake su često varljive. Vijci za drvo i iver vijci se u navedenom kontekstu najčešće pomiješaju. Dakle, slijedi mala pomoć u svemiru vijaka.

Vijci za drvo i iver vijci su uglavnom slični po obliku i funkciji. Ipak, postoje značajne razlike, koje se trebaju prepoznati, kako bismo kupcima mogli pružiti profesionalnu i najbolju kvalitetu. Glava, jezgro, navoj i vrh su sastavni dijelovi obje vrste vijka. Međutim, oni se razlikuju ovisno o kojoj vrsti vijka govorimo. Iver vijci se često kupuju sa upuštenom glavom, kako bi se postigle ravne površine, a također su dostupni i sa lećastom ili tanjurastom glavom. Jezgro je nešto tanje nego kod vijaka za drvo – stoga se vijak može, zahvaljujući smanjenom otporu, zavrnuti bez prethodnog bušenja. Druga značajna razlika je vrh, koji je kod iver vijaka oštriji kako bi uvrtanje bilo što lakše. Razliku čine još i vijci sa djelomičnim ili punim navojem, koji se koriste za različite zahtjeve. Djelomičnim navojem se povezuju, odnosno spajaju dvije kompozitne ili drvene ploče. Puni navoj omogućava, na primjer, spajanje metalne ploče na kompozitnu ili drvenu ploču. Ukratko, iver vijci su posebno namijenjeni za materijale kao što je iverica, dok se vijci za drvene konstrukcije mogu svestranije koristiti u raznim primjenama na drvu, gdje je potrebna jaka veza. 

Pravi izbor

Odabir idealnog vijka za određenu primjenu olakšava montažu, sprječava oštećenje drveta i osigurava da se vijak čvrsto drži. Drvene ploče su često jače i gušće nego iverica, ili OSB ploče. Zbog toga može doći do pucanja ploča ukoliko se iver vijak zavrne u ploču od tvrdog drveta. Posebni iver vijci ili vijci za OSB ploče su za ivericu bolji od vijaka za drvo. Međutim, vijci za ivericu su također vrlo dobri kada se koriste u drvu, jer je drvo manje sklono oštećenjima, posebno u rubnim područjima.

 

WEB KATALOG: Vijci za drvo i iver vijci

( )