Sve Impuls

Hoppe SecuSan: Izbjegnite zarazu

© Hoppe

#IMPULS | Tema higijena je danas aktuelnija nego ikad. Sa SecuSan kvakama za vrata i prozore, Hoppe nudi provjereno rješenje sa aktivnom zaštitom upravo tamo gdje je to najpotrebnije. U zdravstvenim i obrazovnim ustanovama ili privatnim domaćinstvima – SecuSan kvake pomažu provođenju visokih higijenskih standarda.

SecuSan je posebna površina koja odmah i trajno uništava bakterije i mikrobe. Nije potrebno nikakvo održavanje i namijenjena je za dugotrajnu upotrebu. Visoka učinkovitost je dokazana mnogim laboratorijskim i praktičnim testovima.

Princip djelovanja

Površina sadrži jone srebra koji su sastavni dio nosivog sistema od staklokeramike. Oni predstavljaju aktivne materijalne komponente koje sprječavaju razvoj mikroorganizama poput bakterija, algi i klica. Joni srebra uništavaju membranu ćelija klica – to ćeliji blokira disanje i onemogućava njeno dijeljenje. Testovi su pokazali da specijalna površina  smanjuje udio klica za više od 99%. Čak i pri redovnom dodatnom čišćenju i dezinfekciji, površina zadržava svoju učinkovitost. Joni srebra su se u primjeni protiv bakterija i mikroba pokazali uspješnim u mnogim poljima, na primjer kod zbrinjavanja rana ili kod invazivnih medicinskih uređaja pa čak i odjeće.

Široka primjena

Odabrane serije kvaka različitih formi su dostupne sa antibakterijskom i antimikrobnom površinskom zaštitom. Zadovoljavaju zahtjeve standarda DIN EN 1906, Kategorija 3 i 4 kao i RAL-GZ 607/9 i posebno se ističu kroz dugogodišnju upotrebu na objektima. Sve garniture za objekte su također dostupne u protupožarnoj i antipanik varijanti. Sada je moguća brza i laka preobrazba objekta kako bi zadovoljio sve nove higijenske standarde.

WEB KATALOG Više informacija o proizvodu

( )